Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in obstoječe igrišče je Mestna občina Koper urejala v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev otroškega igrišča v Bertokih ob mediteranskem vrtu

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4