Participativni proračun

Ureditev priključka in asvaltiranje javne poti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
Zg_Skofije_asvaltiranje_javne_poti.png
Zg_Skofije_asvaltiranje_javne_poti.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Krajani podajamo predlog ureditve uvoza iz glavne ceste Škofije-Tinjan na javno pot, saj je cestišče na dovozni klančini v slabem stanju, le to je zelo spolzko, ob deževju prihaja do zdrsov vozil, v primeru slane in nizkih temperatur pa je dostop za večino vozil praktično nemogoč. Poleg tega je dovoz preozek, da bi se srečali dve vozili, zato v takem primeru mora eno vozilo počakati na glavni cesti, kar predstavlja veliko nevarnost za nalet. Na preostalem delu poti, ki je iz makadama in ga krajani okoliških hiš v lastni režiji že leta urejamo, ob močnejših nalivih nastajajo luže in blato, makadam pa odnaša na asvaltirano klančino in glavno cesto ter na ta način dodatno poslabšuje varnost udeležencev v prometu, ob sušnih in vetrovnih obdobjih pa se po celotni dolžini poti dviguje prah, zato bi bilo potrebno pot asvaltirati v celotni dolžini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev priključka in asvaltiranje javne makadamske poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na delu poti, kjer je že asvalt (dovozna klančina) bi bila potrebna razširitev cestišča in pa preplastitev, na preostalem delu poti, kjer je makadam pa je potrebna najprej ureditev podlage in nato izdelava zaključne plasti - asvaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pretežno na parceli 805/10 in delno na parcelah 805/29, 792/4 ter 818, vse k.o. Škofije - 2595.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se javna infrastruktura in s tem seveda varnost vseh udeležencev v prometu, saj javna pot dostopa neposredno na zelo prometno glavno cesto Škofije-Tinjan in to ravno na delu, ki je zelo nepregleden. Prebivalcem okoliških hiš, ki pot dnevno uporabljamo in jo sedaj sami urejamo, bi bil prihranjen strošek nabave in vgradnje tampona, dokončno bi se rešili blata, prahu in hrupa, ki nastajajo pri vožnji vozil.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost celotne investicije ocenjujemo na cca 17000€.

 

Vrednost projekta

17000 €