Participativni proračun

Ureditev priključka in asvaltiranje javne poti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
Zg_Skofije_asvaltiranje_javne_poti.png
Zg_Skofije_asvaltiranje_javne_poti.png

Vrednost projekta

17000 €