Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev manjšega parka v Šmarjah

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo za ureditev manjšega obstoječega parka (parc. št. 738 k.o. Šmarje) z novimi 3 klopi, saj so obstoječe dotrajane, oz. celo razbite in kot take neuporabne in nevarne. Parkec z obstoječo rastočo vegetacijo (drevevesi) predstavlja v poletni pripeki odlično mesto za mlade mamice, dodaten razgled v Koper pa predstavlja enkratno lokacijo za popestritev ponudbe za vse obiskovalce. Na robu parkca se nahajajo konterjnerji. Njih bi bilo potrebno ograditi z ograjo ter ograditi z dišečimi plezalkami-kovačnik, metuljnik, jasmin.

Zaradi občasne prehitre vožnje skozi naselje Šmarje-pokopališče Šmarje je potrebno na cestišče postaviti vsaj še 2 ležeča policaja (enega pri hišni št. Šmarje 96 in drugega neposredna bližina zgoraj navedenega parkca

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Parkec bi dodatno oživel z otroškim živežem in obiskovalci.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? V 2020 letu

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Kvaliteta življenja prebivalcev, dosatna turistična ponudba z enkratno lokacijo, varnost v cestnem prometu.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 10000 €

Vrednost projekta

10000 €

Uredi se park in pripadajoči ekološki otok. Predlagani cestni grbini je komisija izločila iz projekta, ker presegata skupno dovoljeno vrednost projekta in sta že planirani v celoviti ureditvi ceste skozi vas Šmarje.