Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev manjšega parka v Šmarjah

Anonimno oddan predlog  –  12. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

10000 €

Uredi se park in pripadajoči ekološki otok. Predlagani cestni grbini je komisija izločila iz projekta, ker presegata skupno dovoljeno vrednost projekta in sta že planirani v celoviti ureditvi ceste skozi vas Šmarje.