Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Smernice za postavljanje sončnih elektrarn na novo zgrajene in obstoječe stavbe

FrankoNemac  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Primorska ima največji potencial v Sloveniji za izrabo sončne energije. Sončne elektrarne bodo v prihodnosti postali največji proizvajalec električne energije in s pomočjo toplotnih črpalk tudi toplotre in hladu.

Sončne elektrarne zahtevajo velike površine, da bi lahko imele pomembnejši delež pri oskrbi z energijo. Vse stavbe, predvsem novejše imajo velike in primerne strehe in fasade, ki že danes lahko arhitekturno sprejmejo velike površine sončnih modulov, pri čemer se arhitektura stavb (predvsem ravnih streh in streh z majhnim naklonom) ne poslabša temveč jo je možno celo izboljšati.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izdelavo Tehničnih smernic za postavitev sončnih elektrarn na stavbe. Sedaj se sončni moduli postavljajo na stavbe stihijsko, brez ustrezne arhitekturne obdelave.  Potrebno je  izdelati tehnične smernice za postavljanje sončnih modulov tako, da bo primerno upoštevana arhitektura stavb na primorskem in bodo sončne elektrarne sestavni del ovoja (streh in fasad). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo z javnim razpisom izbrati usposobljeno arhitekturno hišo, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, in bi pripravila obvezne smernice.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izdelane tehnične smernice bi sprejela MO Koper in bi jih morali obvezno upoštevati arhitekti, investitorji in izvajalci pri novogradnjah in prenovah stavb.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Razpis in izdelava smernic se lahko izvede v približno 6 mesecih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

MO Koper, ki spada med tiste z največjim potencialom sončnega obsevanja, bi postala prva, ki bi namesto stihijskega postavljanja sončnih modulov, promovirala arhitekturno primerno integrirano postavljanje sončnih modulov na stavbe. V prihodnosti se pričakuje, da bo vsaka stavba imela sončno elektrarno, ki bo pokrivala potrebe po električni energiji, toploti, hladu in elektro mobilnosti, viške in primankljaje potreb pa izmenjevala z električnim omrežjem. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Prvi osnutek smernic bi bilo možno izdelati za 20.000 EUR. Na podlagi konkretnih izvedb in primerov dobrih praks, bi se s časom smernice dopolnjevale in sčasoma bi integracija sončnih modulov postala normalni del arhitekture stavb.

Vrednost projekta

20000 €