Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlagana parcela ni v lasti MOK. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev razgledne ploščadi na Tinjanu

NejaBN  –  29. 09. 2019  –  Območje 3