Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu in na predlagani lokaciji ni mogoče postaviti avtobusnega postajališča, ki ustreza vsem regulativam. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Nadstrešek na avtobusni postaji v Laborju

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 5