Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu in na predlagani lokaciji ni mogoče postaviti avtobusnega postajališča, ki ustreza vsem regulativam. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Nadstrešek na avtobusni postaji v Laborju

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pred leti je občina določila novo lokacijo za avtobusno postajališče brez preverjanja smotrnosti za koristnike prevozov/vaščane. Ta lokacija je namreč za vaščane bistveno manj ugodna. Poleg tega pa je po vseh teh letih (najmanj 5) nihče ne uporablja. Niti avtobusni prevoznik se tam ne ustavi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev nadstreška na dejanskem vaškem postajališču. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo preveriti možnost postavitve nadstreška in preselitev obstoječega na lokacijo dejanskega postajališča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Labor (KS Boršt).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Koristniki avtobusnih prevozov (pretežno osnovnošolski otroci) bi v primeru dežja na avtobus čakali pod zaščito, na suhem.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Težko ocenim. Morda 2.000eur.