Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projekt in Mestna občina Koper ne more zagotoviti celovite izvedbe v letu 2020, ker je predlog umeščen na državno cesto. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Nadgradnja semaforja na prehodu za pešce z merjenjem hitrosti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3