Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projekt in Mestna občina Koper ne more zagotoviti celovite izvedbe v letu 2020, ker je predlog umeščen na državno cesto. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Nadgradnja semaforja na prehodu za pešce z merjenjem hitrosti

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na cesti skozi Škofije je velik problem prehitrih voznikov. Ti ogrožajo ostale udeležence v prometu predvsem otroke na poti v šolo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se za umiritev prometa, nadgradi obstoječi semafor s senzorjem hitrosti, ki bi v primeru prekoračitve hitrosti, vklopil rdečo luč za smer iz katere kršitelj prihaja, ter s tem ustavil prehitrega voznika za določen čas. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na obstoječi semafor bi bilo potrebno dodati senzor hitrosti in prilagoditi programsko opremo semaforja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na področju prehoda za pešce na Škofijah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V prvem četrtletju leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost na področju naselja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5000 eur