Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev snežnih topov v prednovoletnem času na Titovem trgu

F. Mulder  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S temi topovi bi lahko pričarali še boljše prednovoletno vzdušnje na omenjenem trgu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev dveh (2) snežnih topov na odre v višini Pretorske palače na nasprotni strani, topovi bi se prižgali v večernih urah, kjer bi pričarali "sneženje" tudi v Kopru. Sneg bi polepšal to predbožično in novolotno vzdušje katero je v Kopru precej slabo in žalostno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi najeti snežna topova, postavitev odrov s primerno nosilnostjo in višino ter priključkov za vodo in elektriko

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Titovem trgu, brez drsališča v decembru

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

November, December 2020, začetek januarja 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

praznično vzdušje ter "uau" učinek ob sneženju

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000