Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev površine za druženje ter manjšega športnega parka in igrišča

Petra Gunjac  –  29. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Druženje krajanov, vzpodbujanje športnih aktivnosti in pomena zdravega življenja ter dvig kvalitete življena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev površine za druženje, tekaške steze, otroških igral ter naprave za "fitness" na prostem ter manjšega parkirišča za avtobusno postajo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je potrebno izvesti v fazah. V prvi fazi je potreno pridobiti v last zemljišča in naročiti ter izdelati projektno dokumentacijo oz. projektno nalogo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med Bošamarinom in Kampelom Novaki, pri Kampelu Kapelca

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

prva faza v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Odpiranje novih športnih površih, otroških igral tudi izven Bonifike in približanje šprotnega udejstvovanja tudi izven centra. S parkririščem pa se pridobi prostor, kjer lahko starši nemoteno parkirajo ko peljejo otroke na šolski avtobus oz pridejo ponje. Obenem bi lahko tukaj parkirali tudi kolesarji ter pohodniki, sprejajalci.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

cca 10.000 EUR