Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Objekt v zasebni lasti. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA KAPELICE V STAREM MESTNEM JEDRU KOPRA

Michele Cernaz  –  29. 09. 2019  –  Območje 1