Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev Nazorjevega trga

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nazorjev trg je bil v zadnjem letu prostor gradbišča prenove Tomosovega bloka. Asfaltna površina je močno poškodovana, poleg tega pa je na več mestih asfalt razrezan zaradi vgradnje oprike. Potrebna je celovita preplastitev - še bolje novo tlakovanje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam novo tlakovanje Nazorjevega trga. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Nazorjevem trgu. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Lahko se izvaja preko celega leta - do izvedbe. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Podoba trga. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR.