Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ureditve tematskih poti je umeščen v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019. Predlog projekta ne ustreza merilom, ker v delu, kjer pot poteka po zasebnih parcelah, ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

vzrdževanje pešpoti P1-P6

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2019  –  Območje 6