Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev otroških igral v borovem gozdičku

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroška igrala v borovem gozdičku so na hrvatinskem hribu že dobro desetletje. Od takrat se je okolico nekaj  urejalo, zagradilo, postavilo luči, vendar igrala pa so ostala enaka. Nekaj igral manjka, od njih je ostalo le ogrodje, ali pa še to ne. Nekatera so uničena in tako nevarna za otroke. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovitev otroškega igrišča, ograje, nadomestitev manjkajočih igral ter ureditev obstoječih. Otrokom bo omogočena varna raba igral, krajanom pa varno in sproščujoče  posedanje v senci starih borov.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Stara obstoječa igrala bi bilo potrebno urediti, da bodo varna za uporabo. Manjkajoča pa nadomestiti z novimi. Obstoječo ograjo bi bilo potrebno tudi urediti, saj ne omogoča varnega igranja otrok, ker se vrata ne zapirajo. Obstoječe klopi in mize bi bilo tudi potrebno prenoviti ali nadoemstiti z novimi, saj so precej uničeni.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V borovem gozdičku, ob slemsnki cesti Hrvatini-Božiči.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Igrala bi bila ponovno varna za uporabo otrok in njihovo druženje.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.0000 €.

Vrednost projekta

10000 €