Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Sprehajalna pot poteka po parceli, ki ni v lasti Mestne občine Koper. Ker ni možno zagotoviti izvedbe projekta v letu 2020 ali sploh, projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova peš poti med Škofijami in Dekani

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
SKOFIJE_DEKANI.JPG
SKOFIJE_DEKANI.JPG