Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POKRITJE BALINIŠČA NA MARKOVCU

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
713010_dsc_0071-1.jpg
713010_dsc_0071-1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Staro balinišče na Markovcu, ki je zadnje obdobje stagniralo oz. služi starejšim občanom za igranje kart in druženje. Sedaj se je priključila še skupina mladih, ki so vzpostavili objekt za urbane športe (sk8, bmx,...). Tako se prostor oživlja, gradi medgeneracijske odnose in vspostavlja skupnostni prostor. Lepo bi bilo pokrit ta prostor, kot je bil nekoč, saj bi omogočalo razširitev dejavnosti in omogočalo dejavnosti tudi v slabem in zimskem vremenu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pokritje prostora z montažno streho.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vena Pilona 28

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V čim krajšem možnem času.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

12000€