Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kanalizacija v vasi Guci in asfaltiranje dotrajane ceste

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi nevzdržnih življenskih pogojev in smradu, kateremu smo izpostavljeni in so zdravlju škodljivi saj je vonj po amonjaku v stanovanju včasih tako močen, da je nevzdržno. Skupna greznica je preobremenjena in kjub vzdrževanju dotrajana. Primerna je za dve stanovanjski hiši, priklopljenih je več kot 15 hiš. Greznica ni bila predvidena za tak obseg ljudi. Tudi komunala zaradi dotrajanosti ceste ni več pripravljena prazniti greznice !!!! 

Kar je za nas NESPREJEMLJIVO. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Že od leta 1986 obstajajo načrti za izgradnjo kanalizacije, vsi lastniki zemljišč se strinjajo z posegom v njihove parcele. Samo začeti je treba. Potrebujemo 200 m kanalizacije, ker naprej po cesti je že vse narejeno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

O vsem tem smo se že pogovarjali z vašimi predstavniki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Guci.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, saj ne vem kako bomo, ko se bo greznica vdrla in po zakonu, jo ne smemo obnavljati. Bioloških pa v vasi ni mogoče postaviti, saj je vas tako strnjena, da so vaši strokovnjaki ugotovili da je optimalna rešitev kanalizacija.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteto življenja moje družine in cele vasi. Smrad moti tudi ostale sosede. S sanacijo ceste, bi nam pripeljali lahko nafto, saj je na klancu asfalt tako zlizan, da mali kamion z nafto ne pride gor. Pozimi in poleti  imamo drsalnico in je celo peš nevarno se spustiti po klancu, ker drsi asfalt

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?