Participativni proračun

Ureditev pločnika do Vrtca Škofije

Edi Mavsar  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
IMG_20190911_163513_resized_20190929_053219743.jpg
IMG_20190911_163513_resized_20190929_053219743.jpg

Zakaj ta predlog?

Težko verjeti, a vrtec Škofije pred osrednim vhodom v objekt nima urejenega varnega dostopa. Odsotnost pločnika bi še lahko nekako razumeli, seveda če bi obstajala alternativa v obliki varne hoje ob cesti, a te možnosti ni. Načrtovalec objekta, je pred osrednjim dostopom v objekt očitno pozabil na ta, za varnost najmlajših, izjemno pomemben element. Stanje na terenu je tako, da voznik nima niti najmajših možnosti videti otroka (otrok pa ne avta!), ko zapušča dvorišče vrtca, saj odprt pogled na prometno površino zapira približno meter visok zid. Ko se pred vrtcem srečata dve vozili ali kolesar in pešci je zmešnjava tolikšna, da najpogosteje šteje zakon močnejšega.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se del skladiščnih/servisnih površin vrtca, (ob cesti ki vodi med vrtcem in šolo) nadkrije s posebno AB konstrukcijo, na katero se nato umesti pločnik. Obstoječi betonski zid, ki se v višino pne nad cesto, bi bilo pri tem potrebno v celoti ali delno porušiti. Gre za cca 50m pločnika in prav toliko podporne armirano betonske plošče oz.zidu, če se bo projektant odločil za reševanje problema z izgradnjo zidu. Pločnik bi lahko umestili tudi na zemljišče šole, a bi v tem primeru morali otroci omenjeno cestno površino prečkati.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt je potrebno izvesti čim prej, saj gre za izjemno nevaren (nepregleden) odsek ceste. Potrebno bi bilo pripraviti projektno dokumentacijo in pristopiti k izvedbi.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V okolici Vrtca Škofije

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal bi se prometna varnost za vse udeležence v prometu.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Po laični oceni max. 10.000 €

 

Vrednost projekta

20000 €