Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA V VASI KASTELEC

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 6