Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Posegi v urejanje hudournikov so v pristojnosti ARSO. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

pokritje/sanacija hudournika

GREGOR FURLAN  –  11. 09. 2019  –  Območje 1