Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev otroških igral in klopi pri KS semedela

matej  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Igrala_3.jpg
Igrala_3.jpg

Opazil sem, da je v KS Semedela pomanjkanje otroških igral. Zato predlagam postavitev otroških igral ob domu KS Semedela. Za izvedbo projekta je potrebna utrditev brežine, izgradnja podpornega zidu, postavitev tlakov in ograj ter montaža igral. Projekt bi se izvedel v roku približno 1 meseca od morebitne dodelitve sredstev, odvisno je tudi od dobaviteljev igral. Pričakovana vrednost je okoli 18000 EUR.

Vrednost projekta

18000 €