Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Center za enostarševske, ločene in priseljenske družine

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Starši, še posebej v enostarševskih ali ločenih družinah, se pogosto počutimo nekoliko socialno izključene, prav tako imamo več težav z reševanjem vsakodnevnih logističnih vprašanj in vprašanj varstva. Že obisk pri zdravniku, odvetniku ali na drugem nujnem sestanku, predstavlja staršu, ki nima zagotovljenega varstva, velik stres. Prav tako, kot sama praktična pomoč, pa je pomembna socialna plat tovrstnega druženja. Pogovor in izmenjava mnenj z nekom, ki ima podobno izkušnjo, je lahko v veliko pomoč.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ustanovitev centra namenjenega staršem in otrokom, ki v ožji okolici nimajo na razpolago podpore s strani svojih družinskih članov. Tu so mišljene predvsem enostarševske družine, ločene družine in priseljenske družine.

Prostor bi bil namenjen  predvsem druženju, menjavi izkušenj, vzajemni pomoči pri varstvu, učenju, ipd. V projekt bi se lahko vključili tudi drugi prostovoljci, na primer starejši občani, ki so tudi pogosto bolj na socialnem obrobju. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina naj bi zagotovila primeren prostor s katerim bi upravljalo društov, oz. javni zavod pod okriljem MOK. Program ter njegovo izvedbo bi izvajalo društvo, oz javni zavod.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal v primerno opremljenem prostoru v centru Kopra.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V kolikor bi občina omogočila ustrezen prostor, bi bilo projekt možno začeti izvajati v roku enega meseca. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povezovanje ter vzajemna pomoč v centru, bi doprinesla k izboljšanju kvalitete življenja in povezovanju prebivalcev Kopra.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je okoli 15.000 eur na leto. Strošek zajema najem prostora ter organizacijske stroške.

Vrednost projekta

15000 €