Participativni proračun

Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika

Simon Markežič  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta Pregara - Peraji - Olika je v neprevoznem stanju, razen za terenska vozila. Pokrajina ob cesti  ima velik potencial ne samo povezovalne poti za omenjene zaselke (predvsem Peraji bi na ta način lahko zaživeli), temveč tudi izjemne sprehajalne in kolesarske poti z izjemnim razgledom proti Sočergi in okolici z možnostjo povezovanja premalo znanih znamenitosti Starci, slap Veli Vir, Židoviščina pri Pregari z ostanki ti.rimske ville rustiche, izvir pitne vode v Perajih, stene pod Sočergo ("ušesa Istre"), Orlovo gnezdo, itd.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Urejanje poti zajema:

  • ureditev odvodnjavanja, kjer je mogoče
  • utrditev s tamponom
  • betoniranje strmih odsekov 
  • mulčanje pasu ob cestu
  • čiščenje in ureditev dostopa do izvira
  • postavitev usmeritvenih napisov

Z navedenimi ukrepi bo pot lažje prevozna za lastnike zemljišč in hiš v Perajih, lepa izletniška točka bo pridobila vrednost, vasi Peraji bo omogočeno naseljevanje, rešili bomo že skoraj izgubljen vodni vir (starejši vaščani govorijo o izjemni kakovosti vode, zato bi bilo smiselno analizirati vodo in ob dobrih rezultaih te poudariti obiskovalcem), pot bo zelo zanimiva za kolesarje in sprehajalce.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Opisano v prejšnji točki.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti Pregara - Peraji - Olika, po celi dolžini poti vsi ukrepi, betoniranje pa zgolj štirje odseki v skupni dolžini 200 metrov.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020, najbolje v prvi polovici leta.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povezovanje krajanov dveh krajevnih skupnosti, ureditev zanimive turistične poti, oživitev zaselka Peraji, izboljšana varnost v primeri naravnih nesreč, dostopnost kmetijskih zemljišč in posledično zaustavitev zaraščanja teh površin.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost ocenjujemo na 15.000 EUR brez DDV.

Vrednost projekta

20000 €