Participativni proračun

Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije - Bertoki

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2019  –  Območje 3

Predlagam ureditev/dopolnitev sprehajalne poti Parenzana na relaciji Škofije-Bertoki s sledečo opremo:

- klopi za počitek (osenčene z zelenjem),

- smetjaki in vrečke za pasje iztrebke,

- vzpostavitev lokacije z rekreacijskimi orodji.

Vrednost projekta

20000 €