Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, ni v celoti izvedljiv v letu 2020 in presega pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo nekaterih parcel, kjer so vodni viri). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Urejanje pučev, štern in vodnih virov

Iztok Umer  –  29. 09. 2019  –  Območje 5