Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, ni v celoti izvedljiv v letu 2020 in presega pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo nekaterih parcel, kjer so vodni viri). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Urejanje pučev, štern in vodnih virov

Iztok Umer  –  29. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Upravljanje s vodo kot zelo pomembno dobrino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam revitalizacijoh vodnih virov in vključitev teh virov, štern in pučev v zavest vaščanov/krajanov/meščanov, da odgovorno ravnajo z njimi in z njihovo okolico. Zgodilo se bo to, da bomo spoznali, kako se nekoč upravljali s temi viri in bili življensko odvisnih od njih, kar smo še vedno tudi mi, pa se tega ne zavedamo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvajal se bo tako, da se bo poleg sredstev angažiralo tudi lokalne prebivalece in njihova društva. Potrebno je:

- popisati vse vodne vire in uredti označevanje

- zaščiti okolico teh virov

- sanirati posamezne vire (očistiti, odpeljati smeti, urediti podporne zidove)

- urediti uporavljanje s temi viri (kdo, kdaj, kako, nadzor)

- urediti učne in turistične poti

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Babiči, Rojci, Marancini, Marezige, Lopar, področje Rokave in Dragonje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem se bo izboljšal/spremenil naš pogled na te vire. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

17.800