Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ustanovitev projektne pisarne za bivanje starejših

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
Nova bivanja z starejše
Nova bivanja z starejše