Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Luška skladišča so v lasti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Zelena Luka Koper

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 3
Zelena Luka
Zelena Luka

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pregrevanje celotne regije in preprečevanje ekološke katastrofe s širjenjem sipkega tovora in nevarnih snovi na mestno jedro Kopra in širšo regijo. Reševanje problematike hrupa in onesnaževanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev geodezičnih kupol in zazelenitv streh in območja Luke Koper. Preprečevanje pregrevanja celotne regije in onesnaževanja regije. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zazelenitev streh skladišč luke in postavitev geodesične kupole.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Luka Koper

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

November 2019 - do dokončanja projekta (fazno)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšanje klime, preprečevanje onesnaženja. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Odvisno po fazah in v sodelovanju Luke Koper, ki bi morala tudi vlagati v projekt izgradnje geodezične kupole ter zazelenitve streh. Celotna vrednost se deli časovno po fazah. Prva faza zazelenitve streh  20.000