Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prepoved vožnje na Kidričevi ulici - ureditev peš cone v historičnem jedru Kopra

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 1
Oživela ulica
Oživela ulica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Avtomobili in kolesa z motorjem prehitro vozijo po območju peš cone historičnega mestnega jedra. Nekateri tudi brez dovoljenja, ki bi ga morali kot stanovalci imati na vidnem mestu. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prepoved vožnje po Kidričevi ulici. Ureditev peš cone v historičnem mestnem jedru.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev znakov za prepoved vožnje in ovir (potopni stebriček) za avtomobilski dostop na začetku ulice. Redna kontrola ter sankcije s strani redarske službe.   

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kidričeva ulica, Belveder, Vergerijev trg, Nazorjev trg, Muzejski trg

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ureditev januar 2020, izvajanje projekta od februarja 2020 dalje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varna ulica, umestilo bi se tudi nove vsebine, ki bi pripomogle o oživljanju ulice, saj avtomobili ne bi konstantno in prehitro vozili po območju.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

10.000 vključno z umeščanjem novih vsebin (dodelitev praznih prostorov s strani MOK za začasno uporabo različnim novim programom) 

Vrednost projekta

15000 €