Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Na podlagi poziva predlagatelja k dopolnitvi predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

VEČJI ŠOTOR, STOJNICE IN MANJŠI OBJEKT ZA JAVNE PRIREDITVE

skofijenasiNasiha Cvajdik  –  10. 09. 2019  –  Območje 3