Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Na podlagi poziva predlagatelja k dopolnitvi predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

VEČJI ŠOTOR, STOJNICE IN MANJŠI OBJEKT ZA JAVNE PRIREDITVE

skofijenasiNasiha Cvajdik  –  10. 09. 2019  –  Območje 3

Na Škofijah bi želeli urediti večjo krajevno in turistično ponudbo in potrebujemo za izvedbo manjši objekt za organiziranje, skladiščenje in logistiko. Veliko potrebo vidimo v nabavi večjega šotora za pokrivanje takih prireditev naj bodo to šagre, koncerti, prireditve kot so špargljada, otroška tekmovanja, delavnice... z tako opremo bi prireditve spravili pod eno streho za prostor pa bi se dogovorili z MOK in KSZakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Skupno določit kraj možne uporabe, manjši objekt za skladiščenje logističnih predmetov vklučno z šotorjem) ureditvijo okolice ( trava, pesek, elektriko, luči, vodo, )

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na starem neuporabljenem košarkarskem igrišču v samem škofijskem jedru ali nad avtocesto, kjer se odlaga gradbeni material na črno. Tam bi bil tudi parkirni prostor in tudi glasba ne bi nikogar motila

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Do konca leta ( druženje krajanov ob martinovanju, ob novem letu, spomladanski špargljadi, poletnih večerih, otroških delavnicah, šagrah,....)

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Opremljen skupni prostor za krajevno prireditveno druženje in dogajanje

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?