Participativni proračun

Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
razsvetljava.png
razsvetljava.png

Vrednost projekta

15000 €

Ocena vrednosti na podlagi cenika koncesionarja.