Participativni proračun

Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje iztrebke

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 4
razsvetljava.png
razsvetljava.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob glavni cesti Prade – Sv. Anton je na eni strani cestišča lepo urejen pločnik in ob njem postavljeni betonski električni drogovi za elektrifikacijo. Razen v Bertokih, Pradah in v strnjenih delih Pobegov, Čežarjev in Sv. Antona je na vsakem drugem drogu luč s svetilko.  Za Krajane Prad, Pobegov, Čežarjev in Sv. Antona, ki pločnik in glavno cesto med našimi kraji uporabljamo vsakodnevno zaradi obveznosti ali za rekreacijo, je hoja, tek, kolesarjenje in vožnja z mopedi zaradi pomanjkljive osvetlitve na določenih delih ob večernih urah neprijetna in nevarna. To je še posebej izrazito, v zimskih mesecih, ko je zgodaj tema. Vestni krajani, ki s sabo na pot vzamejo tudi pasje prijatelje, pa morajo za vrečko s pasjimi iztrebki iskati ekološke otoke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo montažo 30 manjkajočih luči na že postavljene električne betonske stebre in 5 košev z biorazgradljivimi vrečkami za pasje iztrebke, ki bi bili enakomerno razporejeni ob pločniku med Bertoki in Sv. Antonom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabavo 30 svetilk in žarnic z montažo na obstoječe betonske drogove in 5 košev z biorazgradljivimi vrečkami za pasje iztrebke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob glavni cesti na relaciji Bertoki – Sveti Anton.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Januar 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zelo bi se izboljšala varnost peščev, kolesarjev in mopedistov in dvignila kvaliteta bivanja zaradi možnosti za rekreacijo v obliki sprehodov in teka tudi v zimskih časih.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR na osnovni ponudbe podjetja Javna razsvetljava d.d. za "Postavitev manjkajočih svetilk na obstoječe betonske drogove ob regionalni cesti Prade Sv. Anton".

Vrednost projekta

15000 €

Ocena vrednosti na podlagi cenika koncesionarja.