Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Vodotoki so v pristojnosti ARSO, zaradi tega se potrebuje soglasja in ureditev služnosti. Brv, daljša od 5 m, potrebuje gradbeno dovoljenje, kar dodatno podaljša postopek. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Šalara–Pradešjol: nova brv, ureditev struge pod njo in ležeči policaji

Anonimno oddan predlog  –  29. 09. 2019  –  Območje 2
Badasevica1_fotoGoogleMaps.jpg
Badasevica1_fotoGoogleMaps.jpg