Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva parcel. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev dostopne ceste do "naselja Panatoiopolo"

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta, ki vodi do naselja hiš okoli palače Panatoiopolo v Bertokih je v zasebni lasti. Cesta je makedamska. Prebivalci naselja si želimo da se cesta asvaltira, uredi odvodnjavanje in razsvetljava.  Cesto uporablja tudi veliko ljudi, ki se na tem območju rekreira ter obiskovalci poletnih prireditev. Cesto prebivalci sami, na lastne stroške popravljamo in urejamo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se MOK zavzame in del zemljišča po katerem gre cesta kompenzira z Vina Koper oz. ga odkupi in kategorizira kot javno dobro. Nato bi se lahko cesta asvaltirala in uredila.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK mora cesto vključiti v kompenzacijo z Vina Koprom. Ko bo lastništvo urejeno se izvedejo druge dejavnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Bertokih, na cesti proti palači Panatoiopolo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost, kvaliteta življenja tukajšnjih prebivalcev, urejenost naselja. Predmestno naselje bi dobilo lepši izgled in ne bi imelo tako zanemarjenega videza. 

Glede na to da je MOK izdala načrt ureditve tega območja in se želi palačo obnoviti, menimo da je ureditev dostopne poti do nje in naselja nujno in čimprej potrebno.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?