Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Teden odprtih kmetij

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
Primer brošure
Primer brošure

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povezovanje turistične ponudbe vasi in zaledja Mestne občine Koper.s poudarkom na kmečkem turizmu in ustvarjanju prepoznavnih domačih blagovnih znamk, ki bi dolgoročno ustvarjale dodano vrednost in imele možnost pridobitve zaščitene blagovne znamke. Spodbujanje lokalnega prebivalstva, ki že danes prideluje izdelke za širjenje svoje ponudbe.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Turistično informacijski center Koper bo na podlagi natečaja izbral kmetije in kmečke turizme, ki imajo ustrezno turistično ponudbo na področju kulinarike in ostalih storitev, ter jih povezal v Teden odprtih kmetij. Prednost bodo imeli kmečki turizmi, ki pripravijo hrano pridelano na lastnih vrtovih oz. njivah.

Po opravljenem izboru bodo sledile aktivnosti, ki bodo dvignile prepoznavnost posameznih kmetij (oglaševanje, brošure in ostale tržne aktivnosti) in določil se bo datum ob katerem bodo kmetije bile odprte za obiskovalce. Natečaj se lahko potem ponovi na letnem nivoju in se vsakič generira drugačna osrednja tematika. Tematike bi se lahko vzpostavljale na podlagi ponujenih produktov (med, jota, bobiči, klobase, itd.) ali živali (prašiči, krave, itd.).

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nosilec projekta bo turistično informacijski center Mestne občine Koper. Potrebno je:

1.    Izbrati osrednjo temo Tedna odprtih kmetij

2.    Izdelati spletno stran za promocijo programa

3.    Objaviti odprti natečaj za vključitev v Teden odprtih kmetij

4.    Izbrati ustrezne kmetije, ki bodo vključene v program

5.    Izvajati aktivnosti promocije Tedna odprtih kmetij, kjer bi promovirali ponudbo posameznih kmetij oz. kmečkih turizmov

6.    Izvajati aktivnosti spremljanja uspešnosti programa

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Turistične in administrativne aktivnosti se bodo izvajale v Koperu v sklopu Turistično informacijskega centra. Celoten projekt pa bi se potem dejansko odvijal v zaledju Kopra.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

S projektom se lahko prične 1 mesec po potrditvi. Časovni okvir za zaključek projekta je lahko 2 meseca (ocenjujemo sicer, da je najbolj primeren datum za izvedbo Tedna odprtih kmetij mesec september).

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prepoznavnost turistične ponudbe podeželja in povečanje števila obiskovalcev. Prepoznavnost in ustvarjanje blagovnih znamk Slovenske Istre.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

9500€

Vrednost projekta

9500 €