Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev 2. dela kanalizacije v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt že vrsto let zamuja in se odlaša. Cesta na tem delu je v res slaben stanju, vse pogostejše pa pušča tudi vodovod in prihaja do problemov z meteorno vodo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev kanalizacije, popravilo vodovoda in popravilo ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Še preostali kilometer ceste v Dekanih kjer ni urejene kanalizacije.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej!!!

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Življenje vseh ki živijo na tem delu vasi in ki redno uporabljajo to cesto.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?