Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ekološki otok Vatovčeva ulica

Edi Bubnič  –  28. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prebivalci Vatovčeve ulice nimamo urejenega prostora za zbiranje in ločevanje odpadkov. Predlagamo izgradnjo ekološkega otoka v obliki, kot je že v navadi v našem mestu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se na koncu Vatovčeve ulice, oz. na delu zelenice, zgradi ekološki otok, podobno kot je bil pred kratkim zgrajen ekološki otok na koncu Puntarjeve ulice.

V celi naši ulici s 40 stanovanjskimi enotami in približno 100 stanovalci imamo samo en manjši zabojnik za papir in enega za steklo, tako da moramo mnogi stanovalci te odpadke odnašati v zabojnike v sosednjo ulico. Imamo sicer tudi dva večja zabojnika za mešane odpadke in plastiko, ki sta postavljena na koncu ulice, vendar pa sta postavljena na prometni površini in ovirata dostop v garažo. Tako postavljena zabojnika kazita sicer lepo podobo na novo urejenega otroškega igrišča in parka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je odstraniti eno večje drevo in tri manjše palme ter manjši plato z betonskim zidkom in ograjo. Zgraditi je potrebno podporni zid in na njega postaviti nov plato, na katerem bodo stali zabojniki. Okoli ekološkega otoka se postavi pocinkana ograja ter ozeleni z jasminom, ki se bo sčasoma razrasel in ovil celotno konstrukcijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na koncu Vatovčeve ulice na parceli 444/20 k.o. Semedela, ki je v lasti MO Koper. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Prva polovica leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izgradnjo ekološkega otoka bi z ulice odstranili manjše zabojnike, ki so sedaj postavljeni pred vhodi v stanovanja in kazijo njen izgled. Predvsem v poletnih mesecih bi se izognili tudi neprijetnim vonjavam. Pridobili bi lepši izgled ulice ter otroškega parka, omogočili lažji dostop v garažo, odpadki bi se bolje ločevali, nenazadnje bi to pomenilo tudi lažjo manipulacijo in hitrejši odvoz smeti.

Z boljšim ločevanjem odpadkov prispevamo k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo vrsto predelave. Odlaganje ločeno zbranih odpadkov v namenske zabojnike je preprost korak, s katerim lahko posamezniki bistveno prispevamo k varstvu okolja, k ohranjanju čiste in urejene soseska ter k preprečevanju ali zmanjševanju škodljivih vplivov odpadkov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

V odvisnosti od velikosti otoka ocenjujemo, da bi investicija znašala med 10 in 15 tisoč evri.

Vrednost projekta

15000 €