Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

V EKO OKOLJE, EKO WC

Ada Rožac  –  28. 09. 2019  –  Območje 6
mediaspeed5229-640x400.jpg
mediaspeed5229-640x400.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na območju naše krajevne skupnosti je posebej ob vikendih veliko obiskovalcev in v času sezone potuje skozi Rakitovec množica domačih in tujih turistov, ki se poslužujejo našega moloobmejnega prehoda na Hrvaško. Ker nimamo gostilne ali okrepčevalnice, obiskovalci nimajo kje opravit svoje "potrebe izločanja" razen nekje na prostem, zaradi česar so prisiljeni onesnaževati naše okolje. Seveda bi bile te sanitarije uporabne tudi ob izvajanju raznih prireditev, ki jih organiziramo v Rakitovcu.

Z realizacijo projekta bodo na našem območju zagotovljene javne sanitarije, na naravi in ljudem prijazen način.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev dveh zunanjih ekoloških stranišč in sicer enega na začetku vasi, ob državni cesti, kjer imamo urejeno počivališče z nadstreškom, mizo in klopmi ter prostorom za parkiranje. Drugega pa bi postavili na večnamenskem igrišču, kjer se odvijajo razne prireditve in družabni dogotki.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zunanja ekološka stranišča, delujejo po načelu kompostnih stranišč, kjer ni dodane nobene kemikalije ali vode. Celotna organska snov se predela v gnojilo ali biomaso za ogrevanje. Enota ne potrebuje infrastrukture.

Projekt se izvede na podlagi predračuna proizvajalca.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Rakitovcu na dveh lokacijah.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V začetku leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt je v širšem javnem interesu in pomeni korak bližje k ohranjanju narave. Ljudje se ne bodo več znašli v neprijetni situaciji, okolje ne bo več onesnaženo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Po pridobljenem predračunu je cena za dva ekološka WC-ja KAKIS eco nobel z  prevozom in motažo in DDV-ejm 15.185,34 eur.

Vrednost projekta

16000 €