Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in presega konceptualni okvir participativnega proračuna. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sklad Kris

alex.bratusa  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
kris.jpg
kris.jpg