Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in presega konceptualni okvir participativnega proračuna. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sklad Kris

alex.bratusa  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
kris.jpg
kris.jpg

!!!! NA KRATKO !!!

 

Sklad z katerim rešujemo hujše zdravstveno ogrožene osebe.

 Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zdravstveni sklad Mestne Občine Koper s katerim se zbira sredstva za najbolj zdravstveno ogrožene občane MOK.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se 10% (48.000€) kar je delež proračuna ki je namenjen za 6 območji MOK nameni za omenjeni sklad.

Sklad bi se dodatno financiral preko občanov in sicer preko zvišanja mesečnih položnic za 1€ pri vseh podjetjih/zavodih od katerih je MOK lastnik.

Plačilo 1€ ni obveza, saj gre za dobrodelni prispevek.

V MOK je približno 20.000 gospodinjstev.

Na koledarsko leto lahko zberemo priblizno 240.000€ samo s prispevkom občanov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel :

1. Ustanovitev zavoda/društva/sklada kateri je MOK lastnik.

2. Delež participativnega proračuna se nameni skladu.

3. Zvišati položnice za vsa gospodinjstva za 1€ (plačilo ni obvezno saj gre za dobrodelni prispevek).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej. V primeru 19 mesečnega Krisa za katerega zbiramo sredstva, bi s takim načinom sklada bistveno skrajšali čas, da bi družina z našo pomočjo pridobila finance za zdravljenje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenilo bi življenja ljudi. Lahko se zgodi meni ali tebi in zato predlagam,če država sama po sebi ni zmožna pomagati imamo MI kot občina večjo MOČ.