Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Koncesijo za medkrajevne avtobusne prevoze podeljuje država. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Več šolskih avtobusov, ki vozijo v smeri Koper Popetre

Xyz  –  10. 09. 2019  –  Območje 5