Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev ceste od "Ford Nove" do Bošamarina 7 (dodatna cesta za lokalni promet)

F. Mulder  –  28. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog naslavlja že znano težavo lokalnih prebivalce ob turistični sezoni, ko zaradi gneče na Šmarski cesti potrebujejo dalj časa, da pridejo do doma

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se cesta vzpostavi v takšno stanje, da bo omogočala vožnjo z avtomobilom. S tem se bo krajanom dalo v uporabno dodatna obvoznica

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Grmovje in vejevje je potrebno poseči do take mere, da omogoča vožnjo z avtomobilom, prav tako je potrebno pripeljati tampon in zapolniti luknje na cesti 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od Forda Nove do Bošamarina 7

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

leto 2020 pred turistično sezono

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani bi dobilo dodatno obvoznico katero bi uporabljali zlasti v poletnih mesecih

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

8000

Vrednost projekta

10000 €