Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev vodovoda v zaselku Robida

Danilo Šuber  –  28. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V zaselku Robida, oddaljen 100 metrov zračne linije od vodarne v Cepkih, živi 9 družin ki so še vedno brez vodovodne napeljave in s tem pitne vode.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na podlagi ustave Republike Slovenije, ima vsak državljan pravico do pitne vode, zato zahtevamo postavitev vodovodnega sistema v zaselku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben je izkop in postavitev sistema od glavne cevi do parcel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v KS Dekani, v zaselku Robida.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Nujno, čim prej, sploh po poletni nesreči vlaka z kerozinom.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci zaselka bi imeli dostop do pitne vode.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

To boste ocenili vi.