Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

JR Bošamarin 6B, mimo 3A/2 do izhoda na Cesto Marežganskega upora

F. Mulder  –  28. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Rešujemo, to, da ta del ceste nima nobene JR. Vemo, pa da se jo koristi vedno bolj, ker služi kot "obvoznica" za lokalni promet zlasti med poletnimi meseci, ko je Šmarska cesta polna turistov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo JR od Bošamarina 6B mimo 3A/2 do izhoda na Cesto Marežganskega upora. Bistvo je dvig varnosti uporabnikov, voznikov, sprejahalce in ne nazadnje tudi prebivalcev ob tej cesti. Cesta bo varnejša.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je izgradnja JR. Če ni v bližini nobene električne napeljave oz. JR, še izgradnja prižigališča. Postavitev drogov, električnega kabla ter luči.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Bošamarin 6B, mimo 3A/2 do izhoda na Cesto Marežganskega upora

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020, pred pričetkom turistične sezone

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistvo je dvig varnosti uporabnikov, voznikov, sprejahalce in ne nazadnje tudi prebivalcev ob tej cesti. Cesta bo varnejša.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

EUR 15.000