Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

JR od Kampela 5G do Kampela 13

F. Mulder  –  28. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

15000 €