Participativni proračun

Postavitev javnih pip oziroma špin

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
Pipa v Bošadragi
Pipa v Bošadragi

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javne vodne pipe oziroma "špine", kot se jim reče v istrskem dialektu, so se nekoč nahajale v starem mestnem jedru Kopra in so bile razporejene na različnih točkah, predvsem na trgih in pomembnejših ulicah. Danes je večina teh javnih vodnih pip že izginila, obstaja pa še fotografska dokumentacija javne vodne pipe, ki se je nahajala v Bošadragi. Gre torej za element kulturne dediščine mesta, ki je že skoraj povsem izginil v pozabo, je pa ohranjen v številnih drugih srednjeveških jedrih v sosednji Italiji (npr. v Benetkah). Javni pitniki in vodne pipe pa imajo tudi povsem praktično uporabnost, saj tako domačinom kot turistom lahko lajšajo preživljanje vročinskih valov v čedalje bolj vročih poletjih, ko je primerna hidracija še posebej pomembna. Ponovna postavitev mreže javnih pip oziroma "špin", bi torej lahko prinesla marsikatero praktično prednost kot tudi večjo turistično atraktivnost našega mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se v starem mestnem jedru vzpostavila mreža javnih pip in pitnikov, oziroma "špin". Skupaj z ozelenjevanjem mest in zapiranjem mestnih središč za promet je lahko to ukrep, ki lajša posledice podnebnih sprememb in omogoča višjo kvaliteto življenja v mestih, z izboljšanjem dostopa do pitne vode v javnem prostoru. Obenem bi lahko ta praktičen ukrep oživil tudi del kulturne dediščine in vrnil mestu del historičnega pridiha, ki ga zaradi degradacije čedalje bolj izgublja. Posledično bi to pripeljalo tudi do večje turistične atraktivnosti mesta. Številna mesta in tudi manjše vasi v tujini premorejo mrežo historičnih javnih vodnih virov, ki pomenijo izrazito dodano vrednost historičnega javnega prostora.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V soglasju s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bi morali izbrati primeren model pip, ki bi se skladale s historično podobo mesta z modeli javnih pip, ki so v mestu že obstajale v preteklosti. Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine bi bilo treba upoštevati tudi ob vmeščanju v prostor, pri tem pa konkretno projektiranje zaupati usposobljenemu krajinskemu arhitektu z referencami pri oblikovanju odprtega urbanega prostora. Pipe bi morali priključiti na omrežje javnega vodovoda ter poskrbeti za njihovo redno vzdrževanje s strani upravljalca javnih površin. Zaradi vačrevanja s pitno vodo bi bilo idealno, če bi pipe delovale z mehanizmom na potisk.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sedaj vodne pipe poznamo le pri Taverni in na Mudi (Prešernov trg). Postavili bi jih lahko še na trgih in ulicah, kjer so take pipe nekoč že bile (Bošadraga oz Ribiški trg) ter drugod. Nekaj idej oz predlogov lokacij: Trg Brolo, Kosovelov trg, Vergerjev trg, Destradijev trg, Gramšijev trg, Gortanov trg, Ulica OF, Muzejski trg (v parku nad novo garažo).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Okvirna časovniza za izvedbo bi morala upštevati letni čas, kar pomeni, da bi projekt moral biti izveden najkasneje do junija 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se dostopnost pitne vode v javnem prostoru, kar bi izboljšalo tako življenje domačinov kot tudi atraktivnost mesta za obiskovalce.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

12.000 - 15.000EUR

Vrednost projekta

15000 €

Postavile se bodo špine na lokacijah, ki so izvedljive v letu 2020 in v številu v skladu s finančnim predlogom projekta (15.000).