Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev odvod meteornih voda in zamenjavo cestne razsvetljave v Prisojah

alexmarsic  –  10. 09. 2019  –  Območje 1

Vrednost projekta

20000 €

Uredi se odvodnjavanje pri ležečem policaju in zamenja obstoječe svetila z LED svetili do porabe razpoložljivih sredstev.