Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev odvod meteornih voda in zamenjavo cestne razsvetljave v Prisojah

alexmarsic  –  10. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je bilo pred 2 leti narejen ležeči policaj in se sdaj nabira voda ob močnih nalivih. Razsvetljavo pa zato ker je le ta že precej zastarela in veliko krat kakšna luč ne deluje in nekatere ne svetijo več kot bi morale.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam dodaten odtočni kanal za meteorno vodo na obeh levi in desni strani ležečega policaja, da bo voda odtekala kot se spodobi. Cestno razsvetljavo predlagam da se zamenja z varčnimi LED žarnicami tako bi bila cesta bolje osvetljena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izkop ter priklop kanala na kanalizacijo oziroma pretok za meteorno vodo. Pri zamenjavi cestne razsvetljave predlagam, da se uredi tako kot je razsvetljava urejena po Kopru.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Celotno Prisoje od križišča pri Prisoje 1 do vrtca ali vsaj do študentskega doma.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ulice bi bile bolje osvetljene in meteorna voda bi odtekala tako nebi avti plavali v vodi.

 

Vrednost projekta

20000 €

Uredi se odvodnjavanje pri ležečem policaju in zamenja obstoječe svetila z LED svetili do porabe razpoložljivih sredstev.