Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva predlagane parcele. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ureditev ekološkega otoka Loka

Ivana Furlan  –  28. 09. 2019  –  Območje 6