Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi lastništva predlagane parcele. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ureditev ekološkega otoka Loka

Ivana Furlan  –  28. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev enotnega prostora za kontejnerje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prestavitev kontejnerjev s placa na obrobje vasi ter ureditev ekološkega otoka po zgledu otokov v sredšču mesta Koper. Sedaj smetarski kamioni vzvratno vozijo po cesti v vas (saj na placu ni prostora za pbračanje), zaradi teže pa obremenjujejo cesto. Ureditev ekološkega otoka ob glavni cesti, bi tako olajšala delo komunali, prav tako pa bi bistveno razbremenila cesto, ki vodi v vas in plac na katerem se kontejnerji nahajajo. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Porebno je odkupiti (oz. zamenjati) parcelo ter na njen urediti prostor za kontejnerje ter konstrukcijo in zasaditev z jasminom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sedaj so kontejnerji locirani na parceli št. 1617/16 k.o. Loka ter privat zemljišču 1414/4, nato bi se uredil skupni prostor na parceli št. 1416/1. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se prometna varnost. Razbremenilo bi se vaško cesto ter prostor na placu namenilo drugim potrebam in vsebinam v vasi.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

6000,00 EUR