Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev obalne ceste med kopališčem Žusterna in Krožno cesto

Anonimno oddan predlog  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
Zajeta_slika.JPG
Zajeta_slika.JPG