Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi ureditve lastništva zemljišč. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev lastništva in peš poti do vaške kapelice- Dvori

David.Hrvatin  –  28. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog zajema ureditev lastništva parcel v okolici kapelice zgrajene leta 1793 ter ureditev peš poti do omenjenega objekta. Pomemben je z vidika ohranjanja dediščine naših prednikov ter ohranjanja narave.

Uredili bi peš pot iz naselja do omenjenega zgodovinskega spomenika. Namen ureditve peš poti je tudi trajna zaščita edinstvenih primerkov dreves na omenjeni lokaciji (tudi predlog botanikov in predstavnika Zavoda za Gozdove Slovenije). V sklopu peš poti bi ohranili tudi tri obzidane parcele-nekdanje vrtove, kar tudi sodi v našo kulturno krajino. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev lastništva okoli kulturnega spomenika. Ureditev peš poti ob hkratni trajnostni zaščiti primerkov dreves v neposredni bližini. Ohranitev obzidanih vrtov v bližini.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev dokumentacije. Odkup gozdnega zemljišča. Strojno planiranje terena.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dvori (KS Gračišče)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Letp 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Urejeno lastništvo okolice kulturnega spomenika. Urejena peš pot iz vasi do kapelice. S prenosom lastnine zemljišča na MOK trajno zaščiteni edinstveni primerki dreves in kulturna krajina (obzidja vrtov).

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

13.000,00