Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020 zaradi ureditve lastništva zemljišč. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev lastništva in peš poti do vaške kapelice- Dvori

David.Hrvatin  –  28. 09. 2019  –  Območje 5