Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi pomanjkanja parcel v lasti Mestne občine Koper, predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev osrednjega vaškega trga- Dvori

David.Hrvatin  –  28. 09. 2019  –  Območje 5