Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

popravilo ulice na dolgi rebri - od mehanika Olenika do stopničk za Molet

Vid Baruca  –  28. 09. 2019  –  Območje 1
71402886_478183029577031_5873978757852692480_n.jpg
71402886_478183029577031_5873978757852692480_n.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutna situacija z dovozno cesto, ki vodi do hiš na dolgi rebri je že 6 let katastrofalna. Po prihodu novih stanovalcev so kanalizacijo in vodo speljali po dovozni cesti in v 6 letih je niso popravili.

Naslavlja se na obravnavo enokapravnosti v občini, kjer bi morali imeti vsi varno cesto do doma.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo preplastitev asfalta.

Bistvo našega predloga je rešitev problema, saj gre za dobrobit vseh, ki uporabljajo javno pot...ne samo nas stanovalcev.

Zgodilo se bo, da bodo lahko se otroci varno igrali, peljali s kolesi, starostniki nemoteno hodili po cesti, kakor je bilo pred 6 leti.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se lahko izvedel v nekaj dneh z zaprtjem ulice in preplasttitvijo asfalta.

potrebno bi bilo preplastiti asfalt.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v uici dolga reber

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

po načelu čim prej-tem boljše, saj je cesta po vsakem deževju v slabšem stanju.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšalo bi se živeljnje ljudi, ki živimo v tej ulici. Izboljšala bi se varnost vseh občanov, ki uporabljajo javno pot (stopničke do Moleta).

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

pričakovana cena je približno 12.000 eur.