Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlagane lokacije niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pogovorno igralo PARLANO

Darka Čuček Gerbec  –  28. 09. 2019  –  Območje 5
umestitev_prostor.jpg
umestitev_prostor.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog se nanaša na popestritev ruralnega okoliša Kopra s pomočjo igre. V zaledju mesta je sicer več možnosti za igro v naravi,  manjkajo pa konkretna igrala v samem naselju. Razpršena poselitev naselja omogoča drugačne možnosti postavitve igral, ter ponuja nekaj novih funkcij. Poleg klasičnega igrišča, bi lahko razgibanost terena in oddaljenost izkoristili za drugačne vrste igrala – na zvok. Poleg motoričnih in umskih sposobnosti omogočajo ta igrala celovit razvoj, saj spodbujajo tudi socialno sodelovanje in glasovno igro, kar je posebna prednost teh igral.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Idejni predlog igrala je usmerjen v komunikacijo in skupinske glasovne igre. Namenjeno je igri vsaj dveh udeležencev. Otrokom pomaga pri spoznavanju novih ljudi, ter pri vključevanju različnih starostnih skupin v igro. Komunikacija je lahko odprta ali anonimna, kar daje igralu svojevrsten čar. Vrste iger so odvisne od postavitve in umestitve igrala v okolico, pri čemer pomembno vlogo igra predvsem razdalja. Igralo temelji na principu igre telefonček: v odprtino bučaste oblike  na vrhu igrala spregovorimo ali zapojemo, preko podzemnih cevi nato zvok potuje do cilja. Z obračanjem volana levo ali desno, izbiramo želenega sogovornika. Igrala so modularna, kar pomeni da so sestavni deli narejeni tako, da jih je mogoče povezovat v različne oblike ( npr. krog, členjena črta). Prav tako je igrala možno digitalno nadgraditi, kar pomeni uporabiti npr. senzorje za spreminjanje tona, višine zvoka ali uporabo distorzije, itd.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za igralo je sprva potrebno najti ustreznega izvajalca, ki bi naredil kalup (negativ oblike) za betonski podstavek, ter telo igrala. Sledila bi nabava ustreznega konstrukcijskega materiala (cevi, ventili, kovinska buča za zbiralnik/oddajnik zvoka). Igralne enote bi glede na obliko terena postavili in povezali med seboj preko podzemnih odtočnih cevi, vkopanih v zemljo vsaj 25cm. Priporočena razdalja med eno in drugo enoto je manj kot 10m, zaradi optimalnega prenosa zvoka. Veriga/e igralnih enot so lahko poljubne dolžine, oz. toliko kolikor je smiselno za igro. Igralo ima narejene paličaste temelje, za vkop v zemljo. Telo igrala je lahko bodisi betonsko, ali plastično s polnilom (pesek). Predviden je tako izkop zemlje, zabitje kovinskih temeljev in betoniranje terena pod igralom. Prav tako je predviden izkop zemlje za vkop cevi.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Za igrala sta predvidena lokacija: okoliš stolpa v Kubedu. Manjši kraj, kakor je Kubed, z neposrednim dostopom do narave, je idealen kraj za postavitev tovrstnega igrala, saj ne moti bližnje stanovanjske soseske, ponuja možnost medsebojnega spoznavanja in igre na prostem v neokrnjeni naravi v bližini kulturne dediščine. Ena od idejnih možnosti je prostor pod stolpom v Kubedu.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Igralo je oblikovano po smernicah evropskih standardov za otroška igrala in igrišča EN 1176 in EN 1177. Igralo je bilo izbrano v finale za Red Dot Design Award (najvišja mednarodna pohvala v oblikovanju). Industrijska oblikovalka je Katja Gorjanc, domačinka iz naše obale, ki bo tudi nadzirala izvedbo del in morebitna dela podizvajalcev. Ideja je v tem trenutku že speljana do stopnje primerne za proizvodnjo. Projekt bi se začel izvajati takoj po pridobitvi sredstev oz. po dogovoru s predvidenim izvajalcem, za kar ocenjujemo cca kake 6 -12 mesecev, slednje bolj v primeru zapletov.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bo predviden prostor postal mesto za druženje in igro. Na predvideni lokaciji (ob vaškem gradu Kubed) se že izvajajo številne prireditve, kot so na primer Viteške igre, poletni koncerti itd. Igrala bi tako še dodatno spodbujala medgeneracijsko vključenost in živahnost v mestnem zaledju. S tem projektom bi lahko popestrili tudi turistično ponudbo. Igrala niso moteča, so modularna in dopuščajo nadaljno nadgradnjo, in bi bila predvidoma narejena iz čim bolj trajnostnih in okolju prijaznih materialov. Za njihovo postavitev ni potreben korenit poseg v prostor. Z idejo želimo popestriti ruralno ali urbano mestno okolje več generacijam na igriv način, ki bi vključeval čim več ljudi.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Predvidena cena se šteje okoli 10.000 eur, z upoštevanjem stroškov izdelave igral, ter potrebnih del za umestitev v prostor. Končni strošek je odvisen tudi od števila igral oz. igralnih enot.

Dokumenti