Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlagane lokacije niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pogovorno igralo PARLANO

Darka Čuček Gerbec  –  28. 09. 2019  –  Območje 5
umestitev_prostor.jpg
umestitev_prostor.jpg

Dokumenti