Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo trening dvorane

Nejc Tominec  –  28. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dvoranski športi se srečujejo z veliko prostorsko stisko. za izvajanje športnih programov so obstoječe kapacitete premajhne. Zaradi raznih prireditev velikokrat odpadejo termini za izvedbo treningov in to predvsem za mlajše selekcije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo izgradnjo dvorane, predvsem za izvajanje treningov (velikosti vsaj dveh igrišč za mali nogomet oz. rokomet). Rokomet in mali nogomet potrebujeta igralno površino 20m*40m in to omogočajo le dvorane OŠ Koper, Arena Bonifika in dvorana na Škofijah

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izbrati lokacijo, izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti izgradnjo objekta

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na delu parkirišča pri stadionu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Priprava projektne dokumentacije se lahko izvede v roku enega leta. Izgradnja dvorane pa v roku 2 let.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pogoji za izvedbo kvalitetnih treningov mlajših selekcij za vse dvoranske športe, rokomet, mali nogomet, košarka, odbojka, ostali rekreativni športi . Dvorana bi zagotavljala dodatne pokrite površine tudi za izvedbo prireditev, sejmov, razstav

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

25.000 €